धार्मिक पर्यटनको बिकास गर्न जोरायलमा करिब ६ दर्जन मन्दिर निर्माण गरिने

घण्टेश्वर अनलाईन
काठमाण्डौं
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन हुने गरि जोरायल गाउँपालिकामा करिब ६ दर्जन योजना स्वीकृत गरेको पाईएको छ ।
घण्टेश्वर अनलाईनलाई प्राप्त विवरण अनुसार जोरायल गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा करिब ६ दर्जन योजना रहेका छन । जस मध्य अधिकाँश मन्दिर निर्माण रहेका छन ।
वडागत रुपमा हेर्ने हो भने वडा नं. १ मा १७ वटा योजना, वडा नं. २ मा १२ वटा योजना, वडा नं. ३ मा ९ वटा योजना, वडा नंं ४ मा ११ वटा योजना, वडा नंं ५ मा १३ वटा र वडा नंं ६ मा ९ वटा योजना स्वीकृत गरिएको छ ।
जोरायल गाउँपालिकामा धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न मन्दिर निर्माण तथा पदमार्ग निर्माण गर्न लागिएको बताईएको छ । पूर्ब पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको कार्यकालमा योजना छनौट गरिएको बताईएको छ । जोरायल गाउँपालिका पूर्ब पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेमगरको गृह गाउँपालिका पनि हो ।
वडा नं. १ घण्टेश्वर
१. ज्वलावन पर्यटकिय ताल सँरक्षण जोरायल गापा — १ सुनलेक                                     : १० लाख
२. बेरुपाटा मष्टा मन्दिर जोरायल गापा — १ बेरुपाटा                                                        : १० लाख
३. काफल डाँडा मन्दिर जोरायल गापा— १ गोगनपानी                                                     : ५ लाख
४. कालि भगवती मन्दिर जोरायल गापा— १ गोगनपानी                                                   : १५ लाख
५. कालिका मन्दिर जोरायल गापा — १ भानाकोट दलितबस्ती                                          : १० लाख
६. कालि भगवती मन्दिर जोरायल गापा — १ गोगनपानी                                                   : ७ लाख ५० हजार
७. ओखरारुख गैरीखोला नाउलो जोरायल गापा — १ तल्ला बडाखेत                                : ७ लाख ५० हजार
८. ठूलादेवता मन्दिर जोरायल गापा —१ चपरचानी                                                          : ५ लाख २५ हजार
९. सरस्वती मन्दिर जोरायल गापा —१ मणिपुर                                                                : ५ लाख
१०. मामै जगन्नाथ मन्दिर जोरायल गापा— १ स्यानी खाईगाड                                             : ७ लाख ५० हजार
११. समैजी मन्दिर निर्माण जोरायल गापा —१ गोगनपानी                                                  : ७ लाख ५० हजार
१२. भगवती मन्दिर निर्माण जोरायल गापा —१ खडिना                                                       : ७ लाख ५० हजार
१३. ब्रहा बम्हामन्दिर निर्माण जोरायल गापा — १ घोरडी ७ लाख                                             : ५० हजार
१४. शिब मन्दिर निर्माण जोरायल गापा —१ खडिना                                                                 : ५ लाख
१५. अडणे देवता मन्दिर निर्माण जोरायल गापा— १ खार                                                    : ७ लाख ५० हजार
१६. काफलडाँडा मन्दिर निर्माण जोरायल गापा —१ तिलाचौड                                            : ७ लाख ५० हजार
१७. अकणकाजी देवता मन्दिर जोरायल गापा — १ मणिपुर                                               : ७ लाख ५० हजार
वडा नं. २ छतिवन
१. कृष्णचरण धाम धर्मशाला निर्माण जोरायल गापा २                                                       : १८ लाख ७५ हजार
२. सरस्वती मन्दिर निर्माण जोरायल गापा २ बाजिलेक                                                      : ७ लाख ५० हजार
३. कृष्ण मन्दिर निर्माणजोरायल गापा वडा नं. २ थामडाँडा                                                       : ७ लाख ५० हजार
४. गँगौरी मन्दिर निर्माण जोरायल गापा२ तल्लो रिठा                                                       : ५ लाख
५. मसानी देवता मन्दिर निर्माण जोरायल गापा २                                                              : ७ लाख ५० हजार
६. भैरवनाथ मन्दिर निर्माण जोरायल गापा २                                                                          : ७ लाख ५० हजार
७. भैरवनाथ मन्दिर निर्माण निर्माण जोरायल २                                                                      : ७ लाख ५० हजार
८. दुर्गा देबिमन्दिर निर्माण जोरायल गापा २ दह                                                                     : डोटी १० लाख
९. गोरखकाली मन्दिर निर्माण जोरायल गापा २ गुराउँससारी बाजिलेक                                   : ५ लाख
१०. रामपूर माबि बुडर सरस्वती मन्दिर निर्माण जोरायल गापा २                                             : १० लाख
११. कालभैरब मन्दिर तथा पदमार्ग निर्माण जोरायल गापा २ गजार                                      : १० लाख
१२. कमल जैशी बम्हा मन्दिर निर्माण जोरायल गापा २                                                       : ७ लाख ५० हजार

वडा नं. ३ सरस्वतीनगर
१. परणे देवता मन्दिर जोरायल गापा ३ सुनिखोला डोटी                                                   : ५ लाख
२. मसानी देवता मन्दिर जोरायल गापा ३ टाटर                                                              : ५ लाख
३. मार्मे जगन्नाथ मन्दिर जोरायल गापा३ गडाखर्क                                                         : ७ लाख ५० हजार
४. परणे पिनाकेश्वर मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ३                                                           : ५ लाख २५ हजार
५. असिम मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ३ शिबपुर                                                             : ५ लाख २५ हजार
६. मणालिँग देवता मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ३ रिठारा बाझाखेत                       : १५ लाख
७. बागेश्वरी देवता मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ३ गडाखर्क                                   : ७ लाख ५० हजार
८. भैरवनाथ मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ३ लस्कर                                                : ५ लाख २५ हजार
९. महामही जगतनाथ मन्दिर निर्माण जोरायल गापा  ३ गडाखर्क                                : ५ लाख

llc

वडा नं. ४ लक्ष्मीनगर
१. बराह देवता मन्दिर जोरायल गापा ४ चुचुनढुँडा डोटी                                         : १० लाख
२. कालिका मन्दिर जोरायल गापा ४ देवथाला                                                      : ५ लाख
३. अरणे देवता मन्दिर जोरायल गापा ४ सिराड                                                    : १५ लाख
४. सरस्वती मन्दिर जोरायल गापा ४ बाजिलेक                                                    : १० लाख
५. सरस्वती मन्दिर जोरायल गापा ४ देवथाला                                                    : १० लाख
६. महादेब मन्दिर जोरायल गापा ४                                                                   : ७ लाख ५० हजार
७. सिद्धबराही मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ४ सिराड                                       : ७ लाख ५० हजार
८. मट्टे देवता निर्माण जोरायल गापा ४ नकु खाली                                               : ७ लाख ५० हजार
९. भगवती मन्दिर निर्माण जोरायल गापा वडा नं. ४ नकु डोटी                              : ७ लाख ५० हजार
१०. निराल देवता मन्दिर जोरायल गापा ४ पिपलकन्डे                                      : ७ लाख ५० हजार
११. बिर बेताल मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ४ सिर : लाख

वडा नं. ५ गडसेरा
१. चाँका मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ गडसेरा                                                     : ७ लाख ५० हजार
२. अम्बरे भगवती देवता मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ गडसेरा                                  : ७ लाख ५० हजार
३. मसानी माणु मर्मत जोरायल गापा ५ ववनकट्टे                                                        : ७ लाख ५० हजार
४. मसानी मन्दिरकुण्ड निर्माण जोरायल गापा ५ गडसेरा                                             : ५ लाख
५. छेडेपानी(केदार धार्मिक स्थल सँरक्षण जोरायल गापा ५ गडसेरा स्यालीकोटिला        :  ७ लाख ५० हजार
६. निभाउने मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ कोलकट्टे सिलँगगाड सिसमगडा                  : ७ लाख ५० हजार
७. जठे देउता भणार जोरायल गापा ५ गडसेरा                                                         : ७ लाख ५० हजार
८. मँगलेश्वर मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ चौकी                                                       : ७ लाख ५० हजार
९. भगवती मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ सिस्मडा हडरानी                                       : ७ लाख ५० हजार
१०. चाँका केदार मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ गडसेरा                                             : १५ लाख
११. मसानी कुन्ड तथा मन्दिर निर्माण जोरायल गापा ५ फल्दा डोटी                            : ५ लाख
१२. बडिचौतारा देखि चाका केदार सम्म सदमार्ग जोरायल गापा ५ मुसेपाटा                  : ३५ लाख
१३. जठे देवता भणार जोरायल गापा ५ गडसेरा                                                      : ७ लाख ५० हजार

वडा नं. ६  निरौली
१. मालिका भगवती निरौली जोरायल गापा ६                                                           : ५ लाख
२. मष्टा निरौली जोरायल गापा ६ सितोली                                                                : १५ लाख
३. समैजी निरौली जोरायल गापा ६ दह डोटी                                                            : ५ लाख
४. मालिका निरौली जोरायल गापा ६ गुनड                                                              : १० लाख
५. मालिका भगवती निरौली जोरायल गापा ६ गुनड                                                    : ५ लाख २५ हजार
६. भावरसैन निरौली जोरायल गापा                                                                           : ७ लाख ५० हजार
७. मालिका निरौली जोरायल गापा ६ गुनड                                                             : ७ लाख ५० हजार
८. डुणा देवता निरौली  जोरायल गापा ६ बसौटी                                                      : ७ लाख ५० हजार
९. मट्टे केदार निरौली जोरायल गापा ६ तितैले                                                          :७ लाख ५० हजार

Leave A Reply

Your email address will not be published.